#josalvovides

Cada any l’IDIBELL engega una campanya de recaptació de fons per a alguna de les seves àrees de recerca. El 2021 la dediquem
a les malalties del cervell i del sistema nerviós.

Segons l’OMS, cada 4 segons es diagnostica al món un cas de deteriorament cognitiu.

 

Neurones que salven neurones.

Accelerar la recerca per frenar el deteriorament cognitiu.

 

  • El deteriorament cognitiu apareix com a símptoma de les malalties del cervell i el sistema nerviós, i és de vital importància detectar-lo a temps.
  • Impulsar-ne la recerca implica descobrir mecanismes fins ara desconeguts que permetran dissenyar nous tractaments i teràpies.
  • Permetrà l’aplicació de nous mètodes de diagnòstic, millorar els pronòstics, allargar l’esperança de vida i millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn.

D’això va #josalvovides.

 

La recerca en malalties del cervell i el sistema nerviós salva vides!
I si salvem vides, som herois?

Els herois són:

Els pacients, que fan front a la incertesa, al temor i al patiment.

Els investigadors i tots aquells professionals que fan possible la recerca, sovint, en condicions difícils.

Les organitzacions i les persones que donen suport, de la manera que sigui, a la investigació per salvar vides.

D’això va #josalvovides:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B6-nWDiOJgk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Patrocinen

<script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="//cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.patrocinadores').slick({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dots: false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infinite: true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoplay: true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> speed: 300,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToShow: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToScroll: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> prevArrow: false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> nextArrow: false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> responsive: [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> breakpoint: 800,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> settings: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToShow: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToScroll: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infinite: true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dots: false<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> breakpoint: 750,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> settings: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToShow: 3,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToScroll: 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> breakpoint: 480,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> settings: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToShow: 1,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slidesToScroll: 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // You can unslick at a given breakpoint now by adding:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // settings: "unslick"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // instead of a settings object<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ]<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>